accessible
close
small text
large_text
invert
info

קונסטרוקציה מבנים

מבנים למחלקת הים בחיפה

מבנים למחלקת הים בחיפה
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2000-2006

המזמין: חברת נמלי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: חיפה

תאור כללי: תכנון ושיקום בניינים שונים במעגן ביסוס המבנים על קרקע מיובשת של המעגן

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: תכנון קונסטרוקציה