accessible
close
small text
large_text
invert
info

בית אמי מתום בחיפה

אמי-מתום - מהנדסים ויועצים בע"מ

בשנת 2002 עברה חברת אמי מתום בחיפה אל משכנה החדש ברחוב יבנה 3, לאחר ששופץ וחוזק במסגרת פרוייקט שימור ייחודי

אדריכלית תמר בנאדי

כחברה העוסקת מזה עשרות שנים בבנייה ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בחרה אמי מתום מבנה בעל שורשים בהיסטוריה של העיר חיפה ובחרה כמטרה לשכן במבנה ההסטורי את משרדה הראשי על פעילותו המתקדמת והמודרנית הנעשית לבינוי ולשיפור התשתיות בארץ.

מטרה זו הנחתה את שימור המבנה.

פנים הבניין מודרני ומתקדם אך שומר בקפדנות על האופי המהודר והמכובד של הבניין.

שיפוץ ושימור חזיתות הבניין נאמנות ככל שניתן למקור

המבנה נבחר ע"י עיריית חיפה כאחד מ-13 מבנים היסטוריים הראויים לציון מיוחד

כך נכתב על המבנה באתר עיריית חיפה:

הבית נבנה כבית מגורים משפחתי בשנת 1921, בסגנון ערבי מסורתי עם חלל מרכזי בתוכו.
מאוחר יותר הוסיפו קומה שלישית ומרפסות בחזית.
הבית מייצג תקופת מעבר בין סגנון ערבי מסורתי לסגנון מודרני אירופי.
החלונות והדלתות מוקפים אבן מסותתת ומעוצבת.
למרפסות מעקי אבן דמויי תחרה.
סורגי הברזל מעוצבים בצורות מזרחיות שונות.
שיפוץ ושימור המבנה נעשו בשנת 2002 ע"י חברת מהנדסים שרכשה אותו

office