accessible
close
small text
large_text
invert
info

דרכים ומחלפים

כביש מהיר דו מסלולי דו נתיבי בקטע כביש 6 בין מחלף עירון ומחלף עין תות באורך 16 ק"מ.

כביש 6 קטע 18 מעירון עד עין תות

כביש 6 קטע 18 מעירון עד עין תות

2001 - 2009

 דרך עירונית ראשית באזור טופוגרפי קשה ביותר באורך של כ- 2 ק"מ. כולל צומת מעגלי דו נתיבי.

דרך נחל הגיבורים

דרך נחל הגיבורים

2004 - 2014

תכנון תנועה בשכונות חריש. תכנון כביש כניסה דרומי לחריש - דרך מחולקת, דו מסלולית, תלת נתיבית, שמתוכם שני נתיבים רגילים ונתיב תח"צ, הדרך כוללת שביל אופניים לכל אורכה ומתחברת בצומת מדורג לדרך 574.

דרך 611 ותכנון דרכים בעיר חריש

דרך 611 ותכנון דרכים בעיר חריש

2016 - עד היום

שכונת "רמות יורם" מהווה את מרכז הרובע החדש וממוקמת על מפגש השדרות הראשיות של העיר נתיבות. שטח השכונה כ – 1,740 דונם והיא כוללת 5,162 יח"ד מתוכם 4,543 בבניה רוויה ו – 619 יח"ד בבניה צמודת קרקע.

שכ' רמות יורם - מתחמים 13 ו-  14 בנתיבות

שכ' רמות יורם - מתחמים 13 ו- 14 בנתיבות

2015 - 2020

תכנון שכונת מגורים של כ - 1200 יח"ד. השכונה נמצאת בין כביש 89 עוקף צפת בדרום לבין שכונת בגין בצפון.

רמת רזים

רמת רזים

1996 עד היום

תכנון 2 מחלפים 4/22 – כרי נעמן ו 6/22 + קטע כביש עוקף קריות

כביש 4 כרי נעמן - עין המפרץ

כביש 4 כרי נעמן - עין המפרץ

2018 עד היום