accessible
close
small text
large_text
invert
info

חזון וערכים

אמי-מתום - מהנדסים ויועצים בע"מ

חזון

* התאמת פתרונות ההנדסה האיכותיים ביותר, תוך כדי עמידה בלוחות זמנים בשאיפה בלתי מתפשרת למצוינות


ערכים

* איכות הנדסית בסטנדרטים הגבוהים ביותר

* רמת שירות גבוהה ומסירות ללקוח

* עמידה בלוח הזמנים ובתקציב

* מצוינות מקצועית ויצירתית

* חיזוק הקשר למדינה ולחברה


עקרונות פעולה ליישום הערכים:

* פיתוח מתמיד של צוות העובדים תוך חתירה למצוינות מקצועית

* פיתוח ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת

* הצבת אחד ממנהלי החברה הבכירים בראש כל פרויקט

* ביצוע מחקרים ושיתוף פעולה עם גופי מחקר

* הערכה למשרתים במילואים ותרומה לסיוע חברתי