accessible
close
small text
large_text
invert
info

האנשים שלנו

אמי-מתום - מהנדסים ויועצים בע"מ

בוגר הטכניון משנת 1979 ובעל תואר ראשון בהנדסה גיאודטית ותואר שני בתכנון ערים ואזורים התמחות בהנדסת תחבורה.
מודד מוסמך.
מומחה עתיר ניסיון בישראל ובחו"ל בניהול ותכנון מגה פרויקטים רב תחומיים, יעוץ אסטרטגי ותכנון תנועה ותחבורה

רון תמיר

רון תמיר

מנכ"ל החברה
ראש תחום הסעת המונים ופרויקטים מיוחדים

בוגר הטכניון תואר ראשון (B.Sc) בהנדסת מבנים (2014) ותואר שני (M.E) בהנדסה אזרחית התמחות בניהול הבנייה (2017).
בוגר בית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה (M.sc) במנהל עסקים (2020).
בעל ניסיון בתכנון גשרים, מבנים תת קרקעיים וקירות תומכים בארץ ובחו"ל בעל ניסיון בניהול פרויקטי תשתיות ויכולת הובלה של תהליכי חדשנות פורצי דרך.

יובל תמיר

יובל תמיר

סמנכ"ל החברה
ראש תחום אסטרטגיה וחדשנות

בוגר ביה"ס הגבוה למדידות משנת 1966 – מודד מוסמך, בוגר האוניברסיטה העברית משנת 1987 ובעל תואר ראשון ( BSC התמחות במדעי הקרקע והמים) עתיר ניסיון בתכנון דרכים והידרולוגיה בארץ ובחו"ל. בעל ניסיון בינלאומי רחב.

ג'ק טבול

ג'ק טבול

מנהל תחום כבישים, הידרולוגיה וניקוז

בוגר הטכניון משנת 1973 ובעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית . עתיר ניסיון בתכנון תנועה, דרכים, פיתוח שטח ושדות תעופה בישראל ובחו"ל.

מנחם גולדרייך

מנחם גולדרייך

מנהל תחום דרכים, שדות תעופה ופיתוח עירוני

בוגר האוניברסיטה העברית ובעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים (2012). מוסמך הפקולטה ללימודי המשך בטכניון ובעל תואר שני (M.R.E) בתחום מקרקעין. בעל ניסיון בניהול פיננסי ובקרה תקציבית במגזר הציבורי והעסקי בתחומים שונים עם התמחות בענף הבניה.

דניאל פאפו

דניאל פאפו

סמנכ"ל כספים ובקרה

בוגרת הטכניון משנת 1999. בעלת תואר ראשון בהנדסה אזרחית. עתירת ניסיון בתכנון דרכים, ניקוז, תנועה ופתוח שטח, הפרדות מפלסיות, מחנות צבא ושכונות מגורים.

גילה מלול

גילה מלול

ראש צוות, תכנון כבישים ושכונות

בוגר האוניברסיטה הממלכתית הפולי טכנית באוקראינה משנת 1990 בעל תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית. עתיר ניסיון בתכנון של כבישים, מחלפים, רכבות, שכונות מגורים ואזורי תעשייה.

אנטולי וולף

אנטולי וולף

ראש צוות, תכנון כבישים ורכבות

בוגר הטכניון משנת 1992 ובעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית. עתיר ניסיון בתכנון כבישים, דרכים, תנועה ומחלפים בשילוב ניקוז ופיתוח שטח.

ניר שלף

ניר שלף

מנהל תחום, תכנון כבישים ושכונות

בוגר הטכניון משנת 2003 בעל תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית . עתיר ניסיון בתכנון ופיקוח על ביצוע גשרים, מבנים, מעברים תת קרקעיים ומנהרות.

דוד פוקס

דוד פוקס

ראש צוות, תחום מבנים, גשרים ומנהור

בוגרת הטכניון משנת 2008 ובעלת תואר ראשון בהנדסה אזרחית עם התמחות בתנועה ותחבורה ובמערכות מים. עתירת ניסיון בתכנון תנועה, רמזורים ותחבורה.

דותן ריגלר-כהן

דותן ריגלר-כהן

מנהלת תחום תנועה ורמזורים

בוגר הטכניון תואר ראשון ( B.Sc) בהנדסה אזרחית בהצטיינות (1994) ותואר שני (M.Sc) התמחות בהנדסת מבנים (1999) בוגר הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב –תואר שני (MBA) במנהל עסקים (2002). עתיר ניסיון בתכנון גשרים ,מבנים תת קרקעיים וקירות תומכים בארץ ובחו"ל בעל ניסיון בתכנון בנינים ומבנים אחרים.

גיל גרינברג

גיל גרינברג

מנהל תחום מבנים וגשרים

בוגר הטכניון משנת 2001 בעל תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית. עתיר ניסיון בתכנון ופיקוח על ביצוע גשרים, מבנים, מעברים תת קרקעיים ומנהרות.

יהב ניסן

יהב ניסן

ראש צוות, תחום מבנים, גשרים וסקירות

בוגרת האוניברסיטה העברית עם תואר ראשון בגיאוגרפיה ותואר שני בתכנון איכות הסביבה. מומחית בתחומי תכנון תחבורה רב-אמצעי (multi-modal), מודלים לחיזוי ביקוש נסיעות, תכנון ניהול תנועה לטווח הקצר והארוך, תחבורה ציבורית, בטיחות ושבילי אופניים והליכה.

תמר דרייפוס

תמר דרייפוס

מנהלת תחום תכנון תחבורה, תנועה ומיקרוסימולציה

בוגר הטכניון משנת 1989 ובעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית. עתיר ניסיון בתכנון כבישים ומחלפים, שדות תעופה ומחנות צבא, אזורי תעשיה וושכונות מגורים.

דב בלאו

דב בלאו

ראש צוות דרכים ופיתוח שטח

בוגרת הטכניון תואר שני M.Sc משנת 2004 ותואר שלישי Dr. בהנדסה אזרחית עם התמחות בניהול הבנייה משנת 2011. בעלת ניסיון רב בניהול תכנון וביצוע פרויקטיי תשתיות, כבישים, רכבות ורכבות קלות.

אירינה ברודצקי

ד"ר אירינה ברודצקי

ראש צוות תכנון דרכים ומסילות

בוגר אוניברסיטת אריאל משנת 2011 ובעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית. עתיר ניסיון בתנועה, כבישים, מחלפים, שכונות מגורים ואזורי מסחר ותעשייה

טמיר גרוף

טמיר גרוף

ראש צוות דרכים ורכבות קלות

בוגרת הטכניון משנת 2012 ובעלת תואר ראשון בהנדסה אזרחית. עתירת ניסיון בתכנון תנועה, דרכים ותחבורה.

הילה ברוך

הילה ברוך

ראש צוות תנועה ורמזורים

בוגר הטכניון משנת 2010 , בעל תואר ראשון (B.Sc) בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני (M.E) בהנדסה אזרחית (הנדסת תחבורה ודרכים) בעל ניסיון רב בתכנון תנועה, רמזורים ותחבורה

מיכאל מש

מיכאל מש

ראש צוות תנועה ודרכים

הצטרפה לחברה בשנת 2004. בעלת הכרה והבנה עמוקה של כלל ההליכים המתנהלים בתחומי העיסוק של המשרד, והנה גורם מקצועי ומוסמך ליתן מענה מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

שלומית קהריזי

שלומית קהריזי

מנהלת משרד תל אביב

בוגרת האוניברסיטה הפתוחה, בעלת תואר ראשון בניהול וכלכלהB.A, בעלת תואר שני במינהל עסקים M.B.A ומוסמכת לניהול רכש בכיר C.P.M

חגית אינברג

חגית אינברג

מנהלת משרד ראשי חיפה

בוגר הטכניון משנת 2001 בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית . עתיר נסיון בתכנון תנועה , כבישים , דרכים , ניקוז ופיתוח שטח .

רענן גלר

רענן גלר

ראש צוות תנועה ודרכים