accessible
close
small text
large_text
invert
info

רכבות קלות

קו חום ירושלים

קו חום ירושלים
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2019 עד היום

המזמין: העמותה לתכנון,פיתוח ושימור אורבני ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים (צתא"ל)

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: ירושלים

תאור כללי: הקו החום ישרת בעיקראת תושבי מזרח ירושלים. הקו יתחיל במחסום קלנדיה בצפון, עובר בעטרות, בית חנינא, שועפט ומסתיים במע"ר המזרחי בסמוך לשער הפרחים

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: תכנון מוקדם, סופי וסטטוטורי עד להשלמת התב"ע ומתן תוקף