accessible
close
small text
large_text
invert
info

רכבות קלות

קווים ירוק סגול תל אביב

קווים ירוק סגול
bt_left
bt_right

תקופת תכנון וביצוע: 2020 עד היום

המזמין: שותפות קבלנית - הכנת מכרז

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: תל אביב

תאור כללי: הכנת מכרז DB עבור שותפות קבלנית של קווים ירוק וסגול של תל אביב. תוצרי התכנון כללו תכניות ראשוניות ופרשות טכניות של המערכות השונות.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: העבודה כללה את כל הדיסציפלינות של הנדסה אזרחית (אדריכלות מבנים ונוף, קונסטרוקציה, מערכות אלקטרומכניות, כיבוי אש, מיגון, תנועה, תכן מבנה ועוד)