accessible
close
small text
large_text
invert
info

קונסטרוקציה מבנים

קהילת ורשה

קהילת ורשה
bt_left
bt_right

תקופת תכנון:  2019-2022

המזמין: קבוצת גבאי

מיקום גאוגרפי של הפרויקט:  רח' קהילת וורשה , ת"א

תאור כללי: 2 בנייני מגורים 10, 17 קומות + 2 קומות חניון תת קרקעיות. סה"כ יח"ד 160 בשטח בנוי של 22,260 מ"ר.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: יעוץ קונסטרוקציה