accessible
close
small text
large_text
invert
info

קונסטרוקציה תשתיות

כביש 6 - קטע 21ג'

כביש 6 - קטע 21ג'
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2014 - היום

המזמין: חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: נגב-בין שוקת לנבטים

תאור כללי: הקמת תוואי חדש לכביש 6 דרומית לשוקת עד נבטים הכולל אלנמטים קונסטרוקטיבים רבים

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: תכנון ששה גשרי כביש – אחד מעל כביש 25, שלושה מעל מסילת הרכבת ושניים מעל נחלים באר שבע ויתיר. תכנון 10 מעבירי מים במידות שונות וגשרי שילוט