accessible
close
small text
large_text
invert
info

תנועה, חנייה ורמזור

כנפי נשרים – שלוחת הרק"ל

כנפי נשרים – שלוחת הרק
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2016 - היום

המזמין: העמותה לתכנון,פיתוח ושימור אורבני ירושלים

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: ירושלים

תאור כללי: שלוחה של הרכבת הקלה בירושלים

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: תכנון הסדרי תנועה אינפרא 1 + 2 ותכנון רמזורים לשלב אינפרא 1