accessible
close
small text
large_text
invert
info

דרכים ומחלפים

דרך 611 ותכנון דרכים בעיר חריש

דרך 611 ותכנון דרכים בעיר חריש
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2016 - עד היום

המזמין: משרד השיכון באמצעות עיריית חריש, ונתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: חריש + כביש מקשר בין הכניסה הדרומית לחריש לכביש 574

תאור כללי: תכנון תנועה בשכונות חריש. תכנון כביש כניסה דרומי לחריש - דרך מחולקת, דו מסלולית, תלת נתיבית, שמתוכם שני נתיבים רגילים ונתיב תח"צ, הדרך כוללת שביל אופניים לכל אורכה ומתחברת בצומת מדורג לדרך 574.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: מתכנן מוביל, תנועה, גיאומטריה, ניקוז ותאום תשתיות